+386 (0)7 337 00 56 info@gipron.si

Varnostni sistemi

Imamo bogato znanje in izkušnje pri zasnovi ter izdelavi projektne dokumentacije sistemov tehničnega varovanja. Pri našem delu upoštevamo standarde in predpise, ki veljajo na področju tehničnega varovanja. Izdelamo vam:

 

 • oceno ogroženosti objekta,
 • opredelimo vrsto in stopnje ogroženosti,
 • pripravimo predlog varnostnih rešitev in izboljšav v smislu fizičnega in tehničnega varovanja,
 • predlagamo organizacijske izboljšave,
 • predlagamo izboljšave v varnostnem režimu,
 • določimo prioritete

in jih vključimo v projektno-tehnično rešitev varovanja vašega objekta, ki je lahko enostanovanjski objekt, zidanica, kompleksen industrijski objekt ali poslovna stavba. V projektih glede na vrsto in stopnjo ogroženosti opredelimo varnostne razrede (grade) za opremo in sisteme, ki bodo v njem uporabljeni ter določimo vse potrebne segmente sistema tehničnega varovanja, ki zajemajo:

 

 • Alarmni sistem
 • Sistem za prenos alarma
 • Varnostno nadzorni center

Sistemi tehničnega varovanja, za katere vam pripravimo ustrezne rešitve glede na vaše potrebe so:

 

 • Videonadzorni sistemi
 • Protivlomni in protiropni sistemi
 • Pristopna kontrola
 • Domofonski sistemi
 • Evidenca delovnega časa

V zakonu o graditvi objektov je opredeljeno, kdo lahko izvaja dejavnost projektiranja: Dejavnost projektiranja sme opravljati pravna ali fizična oseba, ki ima kot gospodarska družba ali zadruga v sodni register vpisano dejavnost projektiranja oziroma ima kot samostojni podjetnik posameznik takšno dejavnost priglašeno pri pristojni davčni upravi. Zakon o zasebnem varovanju določa posamezne vrste licenc (8) za opravljanje zasebnega varovanja.

Naše podjetje je skladno z zahtevami Zakona u zasebnem varovanju od Ministrstva za notranje zadeve RS pridobilo licenco za načrtovanje sistemov tehničnega varovanja.

S sistemom podeljevanja licenc, se naročnikom zagotavlja strokovnost opravljenih storitev, zavarovanje njihovih pravic in interesov. Temelj vsakega varovanja je varovanje informacij o naročnikih, za kar štejejo tudi podatki iz projektov tehnične dokumentacije za izvedbo sistemov tehničnega varovanja.

Želite več informacij?

Če potrebujete več informacij ali pa imate za nas vprašanje nam lahko pišete ali nas pokličete po telefonu.