+386 (0)7 337 00 56 info@gipron.si

Telekomunikacije in univerzalno ožičenje

Načrtujemo sodobno omrežno infrastrukturo poslovnih in industrijskih objektov.

Investicija v informacijsko infrastrukturo vpliva na delovanje množice podsistemov in tudi na celoten informacijski sistem posameznega podjetja ali organizacije. Za načrtovanje in izvedbo telekomunikacijskih omrežij je zato potrebno izbrati izkušene strokovnjake, ki se spoznajo na svoj posel…

 

V preteklosti so uporabniki informacijskih storitev imeli v svojih zgradbah izvedeno vrsto vzporedno delujočih kabelskih komunikacijskih omrežij (računalniki, telefon, domofon, video nadzor,…), ki so oteževali razširitev omrežja in priklop novih sistemov ob razvoju zahtevnejše komunikacijske tehnologije. Z izgradnjo univerzalnega ožičenja lahko vse te posamezne sisteme združimo v en sistem, kjer po isti fizični omrežni infrastrukturi obratuje več komunikacijskih sistemov. Pri tem je potrebno spoštovati zahteve, ki jih predpisujejo mednarodni standardi: ISO/IEC 11801:200, EIA/TIA 568, EN 50173, IEE 802.3… V Sloveniji področje načrtovanja in meritev pokriva standard SIST EN 50173. Izvedbo pa zajema standard SIST EN 50174.

Sistemi aktivne požarne zaščite

Sistem univerzalnega ožičenja predstavlja komunikacijski sistem, pri katerem je kabelski sistem neodvisen od uporabljene aplikacije (telefon, računalniška mreža, procesna mreža, video nadzor, domofoni, elektronske blagajne, POS terminali, Smart TV…). Sistem lahko načrtujemo še preden so znane vse zahteve uporabnika. Prilagajanje, razširitve in dograditve sistema so enostavne.

Po standardu strukturirano kabelsko ožičenje delimo na:

  • Primarni/hrbtenični sistem ( povezave med objekti – do 1500m)
  • Sekundarni/vertikalni sistem (povezave med posameznimi vozlišči – do 500m)
  • Terciarni/horizontalni sistem (povezave iz vozlišča do posameznih priključkov – do 90m)

Rešitve, ki jih uporabljamo v naših projektih temeljijo na uspešno zaključenih predhodnih projektih, pri čemer je univerzalno ožičenje izvedeno kot sodoben »po meri« narejen sistem. Načrtovanje sistema po veljavnih mednarodnih standardih omogoča, da lahko sistem zadovolji vsem zahtevnejšim komunikacijskim tehnologijam, ki jih narekuje razvoj informacijske tehnologije.

Trenutni trend avtomatizacije, ki ga imenujemo Industrija 4.0*, temelji ravno na omrežni infrastrukturi o kateri govorimo. S tem sta neločljivo povezana tudi naslednja trenda v razvoju informacijske tehnologije, Internet stvari (IoT – Internet of Things) in Industrijski internet stvari (IIoT – Industrial Internet of Things).

Ob tem se je potrebno zavedati, da količina prenesenih podatkov iz dneva v dan narašča. To od načrtovalcev sistemov telekomunikacij in univerzalnih omrežij zahteva, da pri načrtovanju in izgradnji fizične informacijske infrastrukture upoštevajo vse dejavnike, ki se kažejo z razvojem komunikacijske tehnologije.

*Industry 4.0 – ime izvira iz strategije nemške vlade, ki spodbuja informatizacijo proizvodnje in z imenom hkrati nakazuje četrto industrijsko revolucijo

Želite več informacij?

Če potrebujete več informacij, ali pa imate za nas vprašanje, nam lahko pišete ali nas pokličete po telefonu.