+386 (0)7 337 00 56 info@gipron.si

Sistemi aktivne požarne zaščite

Ne prepustite požarne varnosti vašega objekta komurkoli.

V podjetju GIPRON BIRO d.o.o. imamo dolgoletne izkušnje z načrtovanjem sistemov aktivne požarne zaščite na najzahtevnejših industrijskih in poslovnih objektih. Pri svojem delu sledimo razvoju tehnike in spremembam tehniške regulative. Preizkušene in potrjene tehnične rešitve glede na potrebe posameznega objekta nadgrajujemo, dopolnjujemo in jih vgrajujemo v vsak naš naslednji projekt.

 

Požarno varnost objekta in z njim povezano načrtovanje predpisujeta Zakon o graditvi objektov in Zakon o varstvu pred požarom. Za predpisane objekte je potrebno izdelati Študijo požarne varnosti ali zasnovo požarne varnosti, ki določa potrebne ukrepe varstva pred požarom. Koncept požarne zaščite tvori niz ukrepov, s katerimi želimo:

 • S splošnimi preventivnimi požarno varstvenimi ukrepi v čim večji meri preprečiti nastanek požara
 • Zagotoviti pravočasno odkrivanje požara
 • Zagotoviti varno evakuacijo oseb
 • Zagotoviti naprave za gašenje začetnih požarov
 • Zagotoviti nadzor oziroma gašenje požara
 • Preprečiti širjenje požara na sosednje objekte

Ukrepe požarne zaščite delimo na:

 • Pasivne ali gradbene ukrepe
 • Organizacijske ukrepe
 • Aktivne ali tehnične ukrepe
Sistemi aktivne požarne zaščite
Med pasivne ali gradbene ukrepe sodijo vrste gradbenih materialov, ki so vgrajeni v objekt oziroma iz katerih je objekt zgrajen, velikost objekta, število in velikost požarnih sektorjev, požarna odpornost elementov na mejah požarnih sektorjev ipd. Pasivni ukrepi vplivajo na požarno obremenitev, količino dima, ki nastaja pri požaru, širjenje dima po objektu ipd.

Organizacijski ukrepi so podrobneje opredeljeni v požarnem redu. Ti ukrepi zmanjšujejo možnost za nastanek požara, ob njegovem nastanku omogočajo varno evakuacijo ljudi ter preprečujejo širjenje gorenja.

Med ukrepe aktivne požarne zaščite ali tehnične ukrepe spadajo:

 • Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje
 • Naprave za odkrivanje in javljanje prisotnosti gorljivih plinov ali par v zraku ter alarmiranje
 • Stabilni gasilni sistemi (voda, pena, plin, praški)
 • Naprave za požarno vodno hlajenje s polivanjem ali škropljenjem
 • Naprave za znižanje koncentracije kisika
 • Sistemi za mehanski ali naravni odvod dima in toplote
 • Sistemi za vzpostavljanje nadtlaka v prostorih
 • Varnostna razsvetljava
 • Varnostno napajanje, ohranjanje požarne funkcije in krmljenje naprav

Želite več informacij?

Če potrebujete več informacij, ali pa imate za nas vprašanje, nam lahko pišete ali nas pokličete po telefonu.