+386 (0)7 337 00 56 info@gipron.si

Avtomatizacija in računalniško vodenje

Sisteme avtomatizacije in računalniškega vodenja tvorijo programabilni logični krmilniki (PLC), periferna oprema in nadzorni sistemi. Pojem industrijska avtomatizacija predstavlja avtomatizacijo strojev, proizvodnih linij in ostalih tehnoloških podpornih sistemov:

 • Energetski sistemi (hladilne postaje, toplotne postaje, kotlovnice, kompresorske postaje, čistilne naprave, sistemi za klimatizacijo in prezračevanje, ipd…).
 • Priprava čistih medijev (priprava in razvod čistih plinov, priprava in razvod vod, razvod topil, razni pralni sistemi).

Z avtomatizacijo procesov predvsem:

 • Povečamo produktivnost.
 • Zmanjšamo vpliv človeškega faktorja v proizvodnem procesu, s čimer dosežemo višjo kakovost izdelkov in večjo ponovljivost.
 • Nižamo proizvodne stroške, učinkoviteje uporabljamo energetske vire in proizvodne materiale.

 

V naših projektih smo osredotočeni na to, da z avtomatizacijo uporabniku izdelamo enostavne rešitve in v njih:

 • vključujemo zadnje stanje tehnike,
 • minimiziramo krmilniške naprave in opremo,
 • po potrebi, glede na razpršenost tehnološke opreme, uporabljamo dislocirane I/O enote,
 • uporabljamo sodobne komunikacijske kanale in brezžične omrežja,
 • pozornost posvečamo optimizaciji in izkoriščenosti opreme, zanesljivosti obratovanja in manjši porabi energije,
 • v področju eksplozijske ogroženosti uporabljamo opremo, ki je primerna za vgradnjo v takšno okolje.

Želite več informacij?

Če potrebujete več informacij, ali pa imate za nas vprašanje, nam lahko pišete ali nas pokličete po telefonu.