+386 (0)7 337 00 56 info@gipron.si

Projektiranje

Projektiranje električnih inštalacij v industrijskih objektih, poslovnih stavbah in stanovanjskih objektih

Naši projekti so strokovni, zanesljivi, upoštevajo vaše specifične potrebe in zahteve. Projektiranje električnih inštalacij in električne opreme ter telekomunikacij, ki je osnovna dejavnost podjetja, zajema vse vrste stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov. Pri načrtovanju inovativnih visokotehnoloških rešitev in prenosu različnih tehnologij v proizvodne procese, ki temeljijo na najnovejših tehnoloških, okoljevarstvenih, varnostnih standardih in smernicah, upoštevamo zadnje stanje tehnike s poudarkom na optimizaciji, izkoriščenosti in visoki razpoložljivosti opreme ob upoštevanju zanesljivosti obratovanja in čim manjši porabi energije.

Izdelujemo projektno dokumentacijo električnih inštalacij za vse vrste zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, za vse faze gradnje:

  • idejna zasnova (IDZ)
  • idejni projekt (IDP)
  • projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)
  • projekt za izvedbo (PZI)
  • projekt izvedenih del (PID)
  • navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta (NOV)

Smo kakovosten in korekten partner pri izgradnji in načrtovanju vašega poslovnega, industrijskega ali stanovanjskega objekta, ki vam bo funkcionalno služil še dolga leta, za nas pa bo dobra referenca.

Bojan Gorenc

direktor, GIPRON BIRO d.o.o.

Naši projekti so strokovni, zanesljivi, upoštevajo vaše specifične potrebe in zahteve.

Gipron

Splošne električne inštalacije

Splošne električne inštalacije opredeljujejo inštalacije, ki jih srečujemo v vseh objektih, pa naj si bo to enostaven ali zahteven objekt, enostanovanjska hiša, zidanica ali industrijski objekt. Brez njih si obratovanja ali bivanja v takem objektu ne moremo prestavljati, kar pomeni, da objekti brez teh inštalacij ne morejo obratovati.

Pojem »splošne električne inštalacije« je širok in nekateri ga opredeljujejo drugače od ostalih. Nekateri pod ta pojem vključujejo samo jakotočne inštalacije, drugi sem prištevajo tudi šibkotočne ter inteligentne inštalacije. Glede na široko področje, ki ga v našem podjetju obvladujemo, smo se odločili, da bomo za predstavitev svoje dejavnosti pod pojmom splošne električne inštalacije zajeli jakotočne in šibkotočne inštalacije, električne inštalacije v eksplozijsko ogroženih prostorih in ostale.

Zavarujte svojo poslovno ali stanovanjsko zgradbo s sistemi tehničnega varovanja.

Varnostni sistemi

Skrb za varnost je primarnega pomena za vsakega dobrega gospodarja, zato ni vseeno, komu boste prepustili naloge načrtovanja varnostnih sistemov.

V našem podjetju imamo bogato znanje in izkušnje pri zasnovi ter izdelavi projektne dokumentacije sistemov tehničnega varovanja. Pri načrtovanju upoštevamo vse standarde in predpise, ki veljajo na področju tehničnega varovanja.

Gipron

Pozabite na omejitve…

Gipron

Inteligentni sistemi

Ne glede na to ali gre za družinsko hišo ali poslovni objekt, je vedno večje povpraševanje po udobju, vsestranskosti pri upravljanju razsvetljave, grelno hladilnih napravah, sistemih tehničnega varovanja in njihovi medsebojni povezanosti.  Hkrati smo zelo pozorni tudi na učinkovitost porabe energije. Več udobja, varnosti, ter zmanjševanje porabe energije je mogoče doseči le, če izvedemo inteligentno upravljanje in nadzor vseh za to potrebnih sistemov.

Znižajte proizvodne stroške, povečajte produktivnost, zvišajte kakovost vaših izdelkov.

Avtomatizacija in računalniško vodenje

Sisteme avtomatizacije in računalniškega vodenja tvorijo programabilni logični krmilniki (PLC), periferna oprema in nadzorni sistemi. Pojem industrijska avtomatizacija predstavlja avtomatizacijo strojev, proizvodnih linij in ostalih tehnoloških podpornih sistemov.

Gipron

Ne prepustite požarne varnosti vašega objekta komurkoli.

Sistemi aktivne požarne zaščite

Sistemi aktivne požarne zaščite

Aktivna požarna zaščita ni samo ustrezno načrtovana zasilna razsvetljava, detekcija požara, požarno krmiljenje, alarmiranje in prenos alarmnih stanj na stalno dežurno mesto. Je sklop primerno zasnovanih in medsebojno usklajenih tehničnih rešitev električnih in strojnih sistemov ter naprav, ki dopolnjujejo pasivne in organizacijske ukrepe požarne zaščite in jih povezuje v zaključeno celoto.

Nepopolno poznavanje problematike in pomanjkanje izkušenj projektanta lahko vodi v nezadostne rešitve in verjetno ni potrebno poudarjati da, če manjka le en delček v mozaiku teh ukrepov, je lahko celotna požarna varnost objekta močno ogrožena ali pa celo porušena.

V podjetju imamo dolgoletne izkušnje z načrtovanjem sistemov aktivne požarne zaščite na najzahtevnejših industrijskih in poslovnih objektih.

Želite več informacij?

Če potrebujete več informacij, ali pa imate za nas vprašanje, nam lahko pišete ali nas pokličete po telefonu.