+386 (0)7 337 00 56 info@gipron.si

Upravna stavba 3 - Krka, d. d., Novo mesto

Enostavna, racionalna in energetsko učinkovita novogradnja s preprostim a sodobnim videzom

Podatki o projektu

Projekt: Upravna stavba 3

Naročnik: Krka d. d., Novo mesto

Vrsta projekta: Projektiranje

Izziv

Upravna stavba 3 je novogradnja s preprostim a sodobnim videzom v neposredni bližini obstoječe Upravne stavbe, ki jo tvori šest pisarniških etaž in kletna garaža. Pričakovanja in zahteve ob začetku projektiranja so bila visoka, a so hkrati izkazovala jasne zahteve da morajo biti projektne rešitve enostavne, racionalne, energetsko učinkovite in morajo upoštevati veljavno zakonodajo.

Rešitev

Projektne rešitve temeljijo po eni strani na zahtevah, ki jih je ob projektiranju postavil naročnik, po drugi strani so v projektu implementirane lastne rešitve, ki vključujejo optimalen razpored in napajanje, ter krmiljenje vgrajene opreme. V projektu so uporabljeni sodobni gradbeni proizvodi in materiali, ki tvorijo posamezen sklop inštalacij.

Opis projekta

Objekt Upravna stavba 3 je sodoben poslovni objekt s šestimi pisarniškimi etažami in kletno garažo. Splošne inštalacije moči so prilagojene razporedu opreme in priključkom na predvidenih delovnih mestih ter ostalih naprav.

Glede na zakonske zahteve ter zahteve naročnika, so bili porabniki razvrščeni v različne kategorije, temu primerno je bil izbran električni vir napajanja (mreža, UPS, akumulatorske baterije, DEA).

Univerzalno ožičenje je izvedeno kot sodoben »po meri« narejen sistem, ki je načrtovan in izveden po mednarodnih standardih, kar omogoča, da sistem lahko zadovolji vsem zahtevnejšim komunikacijskim tehnologijam, ki jih narekuje razvoj informacijske tehnologije.

Razsvetljava je izvedena s svetili z visokimi izkoristki in nizko porabo, sodobnim krmiljenjem in v nekaj primerih tudi z zvezno nastavitvijo nivoja osvetlitve preko DALI vmesnikov.

Skladno z zahtevami študije požarne varnosti, je bil na objektu zasnovan sistem požarnega javljanja, ter šprinkler gasilni sistem s pripadajočo ventilsko postajo.

Izvedeno je bilo tudi tehnično varovanje objekta (protivlomni sistem, ključarji, video nadzorni sistem in pristopna kontrola). Na vratih, ki so na evakuacijskih poteh in je na njih izvedena pristopna kontrola so predvideni panik terminali za deblokado vrat.

Sodobna zasnova

Visoki izkoristki svetil

različnih vrst električnih inštalacij

vgrajenih svetilk

priključkov univerzalnega ožičenja

kW skupne inštalirane moči objekta