+386 (0)7 337 00 56 info@gipron.si

Notol 2 - Krka, d. d., Novo mesto

Sodoben in učinkovit proizvodno skladiščni objekt

Podatki o projektu

Projekt: Notol 2

Naročnik: Krka d. d.

Vrsta projekta: Projektiranje

Izziv

Proizvodno skladiščni objekt Notol 2 je vsebinsko podoben že obstoječemu objektu Notol, ki že nekaj let obratuje in ki ga odlikuje računalniško podprta proizvodnja in najvišja stopnja avtomatizacije vseh podpornih sistemov. Izdelati projektno rešitev za nov in sodoben proizvodni farmacevtski objekt, ki bo presegel obstoječega, ponudil sodobnejše in učinkovitejše rešitve in pristope, obenem pa upošteval zadnje stanje tehnike, tehnološke in varnostne smernice, je bil izziv brez primere.

Rešitev

Izhodišče je predstavljal tehnološki načrt, ki so ga pripravili Krkini strokovnjaki in je do potankosti opredelil lokacijo, namembnost, tehnične zahteve in lastnosti vsakega posameznega tehnološkega porabnika. Pri tem bi se morda zunanjemu opazovalcu zdelo, da je projektna rešitev potemtakem sama po sebi umevna in ne zahteva posebne pozornosti. Ni bilo tako.

Opis projekta

Proizvodno skladiščni objekt Notol 2 je sodoben farmacevtski proizvodni objekt, ki ga odlikuje najvišja stopnja avtomatizacije proizvodnje in vseh podpornih sistemov. V sklopu projekta električnih inštalacij, je bilo potrebno v prvi fazi zbrati, pregledati in urediti posamezne tehnološke sklope, pripraviti oceno porabe električne energije, jih kategorizirati po namenu, vrsti in kritičnosti napajanja (omrežno napajanje, UPS, DEA, lokalni akumulatorji), pri tem je bilo potrebno upoštevati geografsko razporeditev in jih vključiti v enostaven, zanesljiv in pregleden napajalni sistem. Pri tem je bil velik poudarek tudi na pravilni izvedbi notranjega in zunanjega LPS, ki je bil zasnovan na podlagi ekonomsko-tehnične analize, skladno s standardi družine SIT EN 63-205, s katerim se je določil zaščitni nivo objekta.

Temu je sledila zasnova sodobnega informacijskega sistema, ki ga na pasivnem nivoju gradi kabelska infrastruktura v obliki strukturiranega univerzalnega kabelskega sistema (t.i. horizontalni kabelski podsistem), ki se zaključuje v komunikacijskih vozliščih. Komunikacijska vozlišča so se povezala v kabelski hrbtenični podsistem z optičnimi kabli. Za večjo zanesljivost so se izvedle še redundančne povezave komunikacijskih vozlišč. Sočasno s temi aktivnostmi je tekel razvoj in oblikovanje rešitev na področju razsvetljave, varnostne razsvetljave, in sistemov za avtomatizacijo in računalniško vodenje in ostalih podpornih sistemov.

Pri tem je potrebno izpostaviti, da projekt obsega 12 različnih sistemov, ki so vodeni preko različnih industrijskih krmilnikov s pripadajočimi I/O enotami in nadzornimi sistemi. Vsi ti sistemi obsegajo preko 9000 I/O točk.

Skladno z zahtevami študije požarne varnosti, je bil na objektu zasnovan sistem požarnega javljanja, ter šprinkler gasilni sistem s pripadajočo ventilsko postajo.

Izvedeno je bilo tudi tehnično varovanje objekta (protivlomni sistem, terminali za evidenco delovnega časa, ključarji, videonadzorni sistem in pristopna kontrola). Na vratih, ki so na evakuacijskih poteh in je na njih izvedena pristopna kontrola so predvideni panik terminali za deblokado vrat.

Projekt Notol 2, je projekt presežkov v čisto vseh pogledih in po mnenju mnogih, tudi strokovne javnosti eden izmed najzahtevnejših projektov, ki so se izvajali v Sloveniji v zadnjem obdobju. Z uspešno zaključenim projektom smo dokazali, da smo z znanjem in izkušnjami, ki jih imamo, sposobni sodelovati pri izgradnji najzahtevnejših objektov.

Visoka stopnja avtomatizacije

10MW inštalirane moči objekta

različnih vrst električnih inštalacij

vgrajenih svetilk

I/O točk sistemov avtomatizacije in računalniškega vodenja

MW skupne inštalirane moči objekta