+386 (0)7 337 00 56 info@gipron.si

Data center - Krka, d. d., Novo mesto

Zanesljiv in učinkovit napajalni sistem podatkovnega centra

Podatki o projektu

Projekt: Data center

Naročnik: Advant d.o.o.

Vrsta projekta: Projektiranje

Izziv

Poškodba opreme oz. izguba podatkov zaradi nezanesljivega napajalnega sistema je nesprejemljiva. Zato je pri oblikovanju rešitve napajalnega sistema podatkovnega centra potrebno predvideti napajalni sistem, ki bo nudil najvišji nivo razpoložljivosti električne energije in zagotavljal visok nivo zanesljivosti obratovanja komunikacijske opreme.

Rešitev

Napajanje porabnikov podatkovnega centra je izvedeno preko dveh enakovrednih dovodov. Za brezprekinitveno napajanje porabnikov v posameznem dovodu skrbi UPS naprava ustrezne kapacitete in avtonomije, dovod do le-te pa je izveden iz dveh virov (omrežna napetost, diesel agregat), ki se preko avtomatičnih preklopnih stikal izbira glede na razpoložljivost posameznega vira.

Opis projekta

Električne inštalacije so podvržene različnim dejavnikom, ki izvirajo iz napajalnega sistema ali porabnikov, ki jih napajajo, kar lahko povzroča nedelovanje in okvare na opremi. Drugače povedano, karakteristike napajalnega omrežja ne ustrezajo vedno pričakovanim idealnim karakteristikam. Glavne oz., najbolj pogoste motnje, ki vplivajo na delovanje električnih porabnikov so:

  • Kratki ali dolgi izpadi napajalnega omrežja
  • Kratkotrajni upadi napajalne napetosti, ki jih povzroča zagon večjih naprav ali napake v omrežju
  • Nesimetričnost napajalnega sistema
  • Flikerji
  • Distorzija toka in napetosti zaradi nelinearnih porabnikov, višjeharmonske komponente

Da bi zagotovili čim višjo stopnjo zanesljivosti napajalnega sistema podatkovnega centra, smo na začetku opredelili vse dejavnike, ki nanj vplivajo, določili obseg oz. velikost podatkovnega centra, bilančno opredelili porabnike električne energije, upoštevali razširitve in razvoj opreme podatkovnega centra tekom življenjske dobe, ustrezno predvideli napajanje hladilnih naprav in že v fazi načrtovanja sistema zagotovili ustrezno število virov električne energije, ustrezno rezervo napajalnih virov in pripadajoče napajalne infrastrukture.

V konkretnem primeru je bilo izvedeno napajanje porabnikov podatkovnega centra preko dveh enakovrednih dovodov. Za brezprekinitveno napajanje porabnikov v posameznem dovodu skrbi UPS naprava ustrezne kapacitete in avtonomije, dovod do le-te pa je izveden iz dveh virov (omrežna napetost, diesel agregat), ki se preko avtomatičnih preklopnih stikal izbira glede na razpoložljivost posameznega vira.
Izbrana napajalna shema nudi zelo visoko stopnjo razpoložljivosti napajalnega vira

V projektu je bil obdelan tudi nadzor porabe električne energije z inteligentnim sistemom, ki omogoča ogled in nadzor porabe (ter ostalih parametrov) vsakega posameznega odcepa s čimer je izboljšana varnost delovanja podatkovnega centra in omogoča tudi preventivno ukrepanje, glede na trende porabe ali zaznane motnje na vsakem posameznem odcepu.

Visoka zanesljivost napajanja

Nadzor porabe energije

viri napajanja

neodvisna enakovredna dovoda

%

izkoristek UPS naprav

Nazivni tok (A) posameznega dovoda