+386 (0)7 337 00 56 info@gipron.si

Nadzor

Gradbeni nadzor nad izvedbo elektroinštalacijskih del

Poleg storitev projektiranja, nudimo tudi storitve gradbenega nadzora po Zakonu o graditvi objektov nad izvedbo elektroištalacijskih del za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte. Gradbeni nadzor je opravljanje strokovnega nadzorstva na gradbišču, s katerim nadzornik preverja ali gradnja poteka v skladu s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje.

Odgovorni nadzornik nadzoruje tudi kakovost izvedenih del, kakovost gradbenih proizvodov, materialov, inštalacij in tehnoloških naprav, ki se vgrajujejo v objekt in v danih možnostih skrbi za to, da se pri izvajanju spoštujejo dogovorjeni roki izgradnje ter dogovorjena finančna sredstva.

Smo kakovosten in korekten partner pri izgradnji in načrtovanju vašega poslovnega, industrijskega ali stanovanjskega objekta, ki vam bo funkcionalno služil še dolga leta, za nas pa bo dobra referenca. Bojan Gorenc

direktor, GIPRON BIRO d.o.o.

Naše storitve zajemajo:

  • kakovosten in neodvisen nadzor nad vgrajenimi materiali, opremo, napravami in napeljavami,
  • nadzor nad izvajanjem predpisov,
  • skrbimo za kakovost izvajanja del izvajalcev in podizvajalcev posameznih del,
  • izvajamo obračun izvedenih del,
  • skrbimo, da se projekt izvaja v skladu s projektno dokumentacijo.

Storitve gradbenega nadzora izvaja Bojan Gorenc, ki ima več kot 15 let izkušenj s področja gradnje objektov, ima ustrezna znanja, izkušnje in pooblastila za odgovornega nadzornika za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte po zakonu o graditvi objektov.

Želite več informacij?

Če potrebujete več informacij, ali pa imate za nas vprašanje, nam lahko pišete ali nas pokličete po telefonu.