+386 (0)7 337 00 56 info@gipron.si

Odhod na krajši oddih čez vikend ali na dopust bi moralo biti preprosto in prijetno opravilo, vendar pogosto še pred odhodom porabimo preveč časa, energije in živcev, da tudi naš dom pripravimo na naš odhod. S tem ne mislimo na pakiranje prtljage, košnje zelenic ali zalivanja rož, temveč na to, da bomo poskrbeli za to da bo naš dom varen in varčen tudi takrat, ko nas ne bo doma (zapiranje vode, plina, prilagoditev delovanja ogrevalnega sistema, izklop razsvetljave, pečice, ipd.). S KNX sistemom in pred pripravljenimi scenami se vsemu temu lahko izognemo – tudi če smo že na pol poti na morje, lahko željeno sceno aktiviramo daljinsko tudi prek pametnega mobilnega telefona.

Izraz scena (svetlobna scena) se po navadi nanaša na nekaj pred nastavljenih nivojev osvetljenosti na določenem področju (oder, dnevna soba,…). Na področju avtomatizacije stavb je izraz uporabljen in razširjen na več različnih področij. S pritiskom na en gumb lahko v sistemu KNX sprožimo niz aktivnosti, ki preklopijo naše sisteme v vnaprej sprogramirano stanje.

Kaj je to KNX/EIB in kaj omogoča

KNX je standard za avtomatizacijo v hišnih in poslovnih objektih, v katerega je vključenih preko 300 mednarodnih proizvajalcev opreme s celega sveta. KNX je odobren kot mednarodni standard ISO/IEC 14543-3, kot tudi evropski standard CENELEC EN 50090 in EN 13321-1 CEN. KNX proizvode različnih proizvajalcev lahko kombiniramo, ker so po zaslugi teh standardov med seboj kompatibilni. KNX sistem omogoča delni ali popolni nadzor nad napravami v objektu, odvisno od tega za kolikšno stopnjo avtomatizacije se odločimo. Prednost tega sistema pred klasičnim je v tem, da ga tudi, ko je sistem že postavljen in zagnan, lahko glede na naše potrebe in želje prilagajamo in dopolnjujemo. KNX sistem je inštalacijsko enostavnejši od klasičnega, je pa tudi nekoliko dražji. Res je, da se pri visoki stopnji avtomatizacije razlika v ceni močno poveča, vendar je pri tem potrebno povedati, da ti dve inštalaciji nista več primerljivi. Pri trajnostni gradnji (pasivne hiše, nizkoenergijske hiše) pride sistem KNX do še večjega izraza.

KNX_Kaj_je

Scene v KNX sistemu

Scena, ki si jo v KNX-u izberemo, aktivira posamezne ali pa določene skupine aktuatorjev in porabnikov na vnaprej definirane vrednosti, (ne)upoštevajoč vrednosti zunanjih in notranjih senzorjev (temperatura, vlaga, tlak, kvaliteta zraka, gibanje, video nadzor, veter, osvetlitev, sneg, led,…). Definiranje in izbor scen je v dobršni meri prepuščen naši domišljiji in izkušenosti izvajalca, ki nam bo pri tem še dodatno svetoval. Lahko jih razdelimo v glavne  funkcionalne sklope:

 • tehnično varovanje, zaznavanje požara, izliva vode in alarmiranje
 • varčevanje z energijo
 • izboljšanje funkcionalnosti, udobja in kakovosti bivanja

 Pri tem je potrebno upoštevati:

 • našo prisotnost oz. odsotnost v objektu (delovnik, vikend, dopust)
 • čas in dan v tednu, letni čas
 • namembnost, razpored prostorov in opreme
 • predvidena zasedenost prostorov v različnih časovnih obdobjih dneva

Prek inovativne in moderne KNX tehnologije z integriranjem posameznih funkcij združujemo  posamezne scene v celovit sistem, ki nam je 24 ur na dan na razpolago. S KNX sistemom dobite osebnega »butlerja«.

KNX_Scena

 

Izbiranje scen v KNX sistemu

Izbor posamezne scene lahko izvedemo s pritiskom na določeno tipko v posameznem delu objekta, preko upravljalnih panelov na dotik, daljinsko preko pametnih telefonov, z aktiviranjem različnih časovnih urnikov, preko enot za zajemanje biometričnih podatkov ob vstopu v objekt, itd. Možnosti je veliko, vsem pa je skupno to, da so intuitivne in prijazne do uporabnika.

KNX_Izbira_scene

Različni scenariji

Dodatne prednosti KNX sistema se prikažejo, ko vključimo domišljijo. Možnosti za nastavitev različnih scenarijev je toliko, kolikor domišljije ima uporabnik. Tako kot pri vsaki stvari pa je potrebno tudi pri tej uporabiti razum in paziti, da ne zaidemo v skrajnosti. Izbrati je potrebno razumno mero scen in jih dejansko preizkusiti v praksi in se potem odločiti, katere bomo uporabljali. Za lažjo predstavo navajamo nekaj najbolj uporabnih in realnih scenarijev oziroma scen, ki si jih s tem sistemom lahko postavite. Nekateri scenariji in aktivnosti sistema so stalni, druge vključujemo glede na potrebo:

 •  Lahko noč (izklop razsvetljave v objektu, nižja svetilnost svetilk ob nočnem vklopu, spuščanje žaluzij, preklop ogrevalnega sistema v nočni režim, vklop alarmnega sistema v posameznih particijah,…)
 • Dobro jutro (preklop iz nočnega režima v dnevni/jutranji režim, izklop alarmne naprave, prilagajanje svetilnosti svetilk glede na dnevno svetlobo)
 • Zabava (prilagoditev nivojev osvetljenosti, krmiljenje zunanje razsvetljave, izklop zalivalnega sistema na zelenici)
 • Počitnice (izklop nepotrebnih porabnikov, izklop ogrevalno/hladilnega sistema, vklop modula za simulacijo prisotnosti v objektu, aktiviranje alarmne naprave)
 • Dobrodošli (preklop iz režima počitnice, pospešeno prezračevanje objekta ob daljši odsotnosti, preklop ogrevanja v dnevni režim)
 • Otroci sami doma (zaznavanje prihoda otrok iz šole preko zajema biometričnih podatkov na ključavnici ter pošiljanje ustreznega sporočila preko SMS, blokiranje nevarnih električnih porabnikov, blokiranje dostopa do interneta)
 • Pasivno ogrevanje in hlajenje (glede na GPS koordinate objekta in letnega časa se v različnih delih dneva glede na položaj sonca krmilijo senčila, hladilne in ogrevalne naprave)
 • Zalivanje (pomnenje kdaj je nazadnje deževalo in temu primerno prilagajanje urnika zalivanja zelenice)

KNX_Scenarij

Brezžični KNX

Razvoj KNX tehnologije, ki traja že več kot dvajset let je omogočil, da lahko gradnike KNX sistema povezujemo tudi prek brezžične tehnologije. To je predvsem uporabno pri stavbah, kjer:

 • že imamo izvedeno klasično inštalacijo in bi radi z minimalnimi gradbenimi posegi dosegli podobno funkcionalnost kot pri klasičnem žičnem KNX sistemu
 • so zahteve po inteligentnih funkcijah manjšega obsega
 • želimo obstoječi žični KNX sistem razširiti brez umazanih gradbenih posegov
 • se naprave, ki jih želimo upravljati nahajajo v izven objekta

Načrtovanju KNX sistema je potrebno v začetni fazi gradnje (ne glede na to, da je sistem fleksibilen in nadgradljiv) posvetiti veliko pozornosti. Predvsem je pomembno, da na začetku opredelimo obseg avtomatizacije in omejitve, ki iz tega izhajajo.

KNX_Brezžični