+386 (0)7 337 00 56 info@gipron.si

V današnjem času računalniška omrežja kot informacijska infrastruktura doživljajo bliskovit razvoj. Brez njih ne bi bilo plačevanja s karticami v trgovinah, spletne televizije ali pa Wifi povezave na mobilnem telefonu ob jutranji kavici na morju. Zelo pomembno vlogo imajo računalniška omrežja tudi v podjetjih, kjer mora biti za ohranjanje konkurenčnosti na trgu vsak proces usklajen, podjetja pa morajo imeti učinkovit in uspešno vzpostavljen informacijski sistem.

Kaj je informacijski sistem

Informacijski sistem lahko opredelimo kot skupek medsebojno odvisnih delov oziroma modulov med katere prištevamo strojno, komunikacijsko in programsko opremo, ki zbira, shranjuje, obdeluje in posreduje rezultate in informacije uporabnikom takrat, ko jih le-ti potrebujejo, ob pravem času in takšni obliki, da se lahko ustrezno odločajo.

Informacijski sistem

Ravni informacijskih sistemov

ERP (Enterprise resource planning); Informacijski sistem na nivoju ERP-ja avtomatizira in podpira administrativne in poslovne procese v celotnem podjetju.

MES (Manufacturing execution solution); Informacijski sistem MES aktivno načrtuje in vodi proizvodni proces.

SCADA (Supervisory control and data acquisition); Informacijski sistem namenjen za nadzor, krmiljenje in upravljanje različnih tehnoloških procesov in avtomatiziranih sistemov.

 

Ravni informacijskih sistemov

Povezava avtomatiziranih naprav v informacijski sistem

Pod avtomatizirane naprave uvrščamo stroje, ki so lahko lokalni avtomatizirani otoki ali pa sistemi za avtomatizacijo in računalniško vodenje celotnih proizvodnih procesov, industrijskih energetskih sistemov in klimatizacije, ipd. Vsem je skupno to, da osrednji del avtomatizirane naprave predstavlja industrijski krmilnik (PLC) s pripadajočimi I/O enotami, ki so lahko glede na obseg in geografsko razpršenost periferne opreme, priključene na krmilnik preko različnih komunikacijskih kanalov (žičnih ali brezžičnih). Aplikativna programska oprema na krmilniku omogoča, da tak sistem avtonomno deluje in izvaja vnaprej sprogramirane akcije. Povezavo na informacijski sistem, ki je namenjen nadzoru, krmiljenju in upravljanju različnih tehnoloških procesov in avtomatiziranih sistemov (SCADA) izvedemo prek industrijskega Ethernet omrežja. S tem dosežemo koordinirano delovanje med posameznimi napravami v proizvodnem procesu (in nadalje v poslovnih procesih podjetja), oziroma lahko izvajamo ustrezen nadzor, krmiljenje in upravljanje posameznih avtomatiziranih naprav.

Avtomatizirane naprave

Prednosti povezave v informacijski sistem

Povezovanje orodij, naprav, strojev oziroma celotnih proizvodnih linij v informacijske sisteme omogoča uporabnikom, da prilagodijo pridobivanje, zbiranje in obdelavo podatkov, da ustrezajo njihovim specifičnim potrebam in pri tem lahko:

 • spremljajo učinkovitost naprave na daljavo
 • primerjajo učinkovitost z drugimi sorodnimi napravami
 • optimizirajo delovanje posamezne naprave v proizvodni liniji
 • koordinirajo delovanje med posameznimi napravami
 • znižujejo proizvodne stroške
 • nadzirajo kakovost proizvodov, sledljivost proizvodov
 • znižujejo porabo energije
 • izvajajo alarmiranje in zaustavitev naprav v nevarnih situacijah
 • planirajo proizvodnjo glede na realizirano prodajo
 • prilagajajo in optimizirajo naročanje surovin, skladiščenje ter transport izdelkov
 • proaktivno načrtujejo in prilagajajo vzdrževalni cikel
 • skrajšajo čas vzdrževanja in okvar

Prednosti povezave v informacijski sistem

Avtomatizacija in informacijski sistemi – razvoj in trendi

Življenje brez interneta si danes, kot je zapisano v uvodniku težko predstavljamo. Od iskanja informacij, spletnega nakupovanja, ogleda vsebin na YouTube kanalu, je uporaba interneta postala neločljiv del vsakdanjega življenja v razvitem svetu. Ocenjuje se, da je trenutno število naprav povezanih v internet enako številu prebivalstva na zemlji (7 milijard). Do leta 2020 naj bi se to število povzpelo na okoli 28 milijard. Postopna preobrazba omrežja in povezav, kjer naj bi bile vse naprave med seboj povezane preko interneta je koncept, ki ga opisujemo kot »internet stvari«, »industrijski internet stvari«  in »internet vsega« (IoT – Internet of Things, IIoT – Industrial Internet of Things, IoE – Internet of Everything).

Internet stvari

Vpliva IoT ne čutimo samo v naših domovih (SmartTV,…) temveč tudi v industriji. Kombinacija IoT skupaj s še enim naraščajočim trendom (industrijska brezžična omrežja) spreminjata podobo industrijskega proizvodnega okolja. Namen IIoT je med seboj povezati veliko število industrijskih naprav, ki ustvarjajo več – in boljše podatke, hitreje. Pri tem ne gre za informacije s senzorjev in aktuatorjev v realnem času, kot je to bil standard v industriji zadnjih 20 let. Gre za pridobivanje informacij iz različnih virov, od katerih so eni v tovarni drugi pa izven nje, vsi pa na dosegu roke. Rezultat medsebojnega povezovanja tako velikega števila naprav je ogromna količina podatkov, ključno pri tem pa je da IIoT te podatke smiselno analizira in uporabi pri proizvodnji, razvoju, inovacijah in izboljšavi poslovnih rezultatov.

Industrijska optična omrežja