+386 (0)7 337 00 56 info@gipron.si

Aktualno

Novice in strokovne objave
Funkcionalna varnost v procesnih sistemih

Funkcionalna varnost v procesnih sistemih

Koncept funkcionalne varnosti se nanaša na vsakdanje življenje in vsako panogo, ki si jo lahko zamislite. Predstavlja osnovo za večino varnostnih sistemov, ki se pojavljajo povsod, kjer bi lahko neustrezno delovanje opreme predstavljalo potencialno nevarnost.

Preberite več
Sistemi za detekcijo plinov

Sistemi za detekcijo plinov

Sistemi za detekcijo plinov so namenjeni zaznavanju izpustov eksplozijsko vnetljivih plinov, strupenih plinov in par ali za detekcijo pomanjkanja kisika. Uporabljajo se predvsem kot sekundarna (dopolnilna) proti eksplozijska zaščita v različnih industrijskih panogah in rudarstvu, ter kot zaščita za varovanje zdravja in življenja oseb.

Preberite več
Zaščita ležajev v modernih pogonskih sistemih

Zaščita ležajev v modernih pogonskih sistemih

Da bi se izognili poškodbam ležajev zaradi visokofrekvenčnih tokov, je potrebno zagotoviti ustrezne nizko impedančne ozemljitvene sisteme in poti, ki v čim večji meri onemogočijo, da se ti tokovi vrnejo do frekvenčnega pretvornika preko ležajev motorja. Obstaja več ukrepov s katerimi lahko preprečimo ali omejimo te tokove.

Preberite več
Pristopna kontrola

Pristopna kontrola

Ko govorimo o vrsti oziroma konceptu posameznega prehoda, to pomeni da je potrebno za vsako pristopno točko opredeliti varnostno stopnjo, ki posledično definira način identifikacije ter stopnjo mehanske zaščite na tem mestu.

Preberite več
Zasilna razsvetljava

Zasilna razsvetljava

Zasilna razsvetljava je eden od ključnih sistemov aktivne požarne zaščite s katerim moramo zagotavljati varno evakuacijo vseh ljudi v stavbi. Projektne rešitve je potrebno skrbno načrtovati, usklajevati z ostalimi udeleženci pri gradnji, upoštevati zahteve zakonodaje in naročnika. Zasnovani sistem mora biti enostaven, učinkovit in ekonomsko sprejemljiv.

Preberite več
Power over Ethernet

Power over Ethernet

Pojem Power over Ethernet oziroma PoE opisuje standardizirane sisteme, ki poleg podatkov, v istem kablu lahko prenašajo tudi električno energijo. Za razliko od standardov kot so univerzalno serijsko vodilo (Universal serial bus; USB), PoE omogoča daljše kabelske razdalje. Energija se do porabnika lahko prenaša po istih vodnikih kot podatki ali pa se prenašajo po ločenih vodnikih v istem kablu.

Preberite več
KNX: Preklopimo na “Počitnice”

KNX: Preklopimo na “Počitnice”

Odhod na krajši oddih čez vikend ali na dopust bi moralo biti preprosto in prijetno opravilo, vendar pogosto še pred odhodom porabimo preveč časa, energije in živcev, da tudi naš dom pripravimo na naš odhod. S KNX sistemom in pred pripravljenimi scenami se vsemu temu lahko izognemo.

Preberite več
UTP, FTP, STP Kabli – kdaj jih uporabiti?

UTP, FTP, STP Kabli – kdaj jih uporabiti?

Obstaja veliko kratic, ki se uporabljajo za opisovanje opletenih paričnih komunikacijskih kablov, od STP do F/FTP, ipd. Kratice s katerimi se opisuje izvedba (konstrukcija) posameznega kabla so povzete po mednarodnem standardu ISO/IEC 11801.

Preberite več
Zaščita IE3 elektromotorjev

Zaščita IE3 elektromotorjev

Pri načrtovanju aplikacij z visoko učinkovitimi motorji razreda IE2 in IE3 je smiselno uporabljati zaščitno-stikalno opremo tistih proizvajalcev, ki so s testi dokazali ustreznost in je njihova oprema zares »IE3 ready«.

Preberite več
Avtomatizacija in informacijski sistemi

Avtomatizacija in informacijski sistemi

V današnjem času računalniška omrežja kot informacijska infrastruktura doživljajo bliskovit razvoj. Povezovanje orodij, naprav, strojev oziroma celotnih proizvodnih linij v informacijske sisteme omogoča uporabnikom številne prednosti.

Preberite več